Дневен режим 

 

Учениците от ОУ „Братя Миладинови“ с. Злати Войвода, се обучават на една смяна.

Учениците от първи клас и пътуващите ученици се обучават целодневно.

Начало на учебните занятия: 8.00 часа.

Край на учебните занятия:    13.30 часа.

Начало и край на учебните занятия в ПИГ: първи/четвърти клас от 13.00 до 16.00 часа.

Разписание на часовете:

1-ви час от   08.00 до   08.45 часа
2-ри час от   08.55 до   09.40 часа
3-ти час от   10.00 до   10.45 часа
4-ти час от   10.55 до   11.40 часа
5-ти час от   11.50 до   12.35 часа
6-ти час от   12.45 до   13.30 часа

 

Голямо междучасие:  09.40 … 10.00 часа

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.