За ученика

Ученикът е длъжен:

 • Да посещава редовно училище.
 • Да учи редовно уроците си.
 • Да носи винаги бележника и химикалката си в училище.
 • Да поддържа ред и чистота в училището.
 • Да е учтив с околните.
 • Да се явява в училище в приличен външен вид.
 • Да не внася в училище ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.
 • Да пази личните си вещи, да не ги оставят без надзор.
 • Да опазва училищната собственост. При повреждането и да я възстанови или заплати.

Ученикът има право:

 • Да избира училището , в което да учи.
 • Да изказва собствено мнение.
 • Да използва кабинетите и салоните в училището, в утвърдеденото по учебна програма за това време.
 • Да избира кой да защити интересите му , когато се налага.
 • Да бъде награждаван.
StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.