В ОУ „Братя Миладинови“ с. Злати войвода през учебната 2017/2018 година са сформирани девет групи.

Три  групи за занимания по интереси от които две групи са в начален етап и една група в прогимназиален етап.

Шест групи за преодоляване на обучителни затруднения, от които две групи за обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап, две групи за обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап и две групи по математика в прогимназиален етап.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.