Основно училище

Н А Ч А Л О

Образованието е особена духовна територия на българина. Издигната до степен  на национална добродетел,  защото през него народът ни вижда успешното бъдеще Историята е оставила множество доказателства за фундаменталното значение като сигурен начин за достигане на личен и обществен интерес.

Съвременното училище е призвано да подготвя младото поколение за пълноценен живот и дейност в демократичното общество, в което свободната изява на личността включва отговорностите й през самата нея, пред нацията и човечеството. Поради това нашата образователна система трябва да се превърне в истински двигател на целенасочени стратегически промени.

Всяко училище е единствено и неповторимо със своите характеристики, оформени от фактори като местоположение, приемани деца. Размер, качество на неговия състав, влияние на органи за управление. За да бъде едно училище успешно, неговото ръководство трябва да намери най-верния път за управлението му.Основно Училище „Братя Миладинови“ – с. Злати Войвода – област Сливен

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.